_ krimi správy__
hlavný banner spolocnosti CBS - BOS s.r.o.
Vitajte na stránke spoločnosti CBS - BOS s.r.o.
kto sme?
co ponúkame?
volné pracovné miesta
tvorba ceny
kontaktujte nás

Cenotvorba...

Pri stanovení ceny za služby ochrany objektu sa vychádza z nasledovných
skutočností:

 • potreby zabezpečenia strážnych a ochranných činností na jednotlivých
  stanovištiach v požadovanom rozsahu, kvalite a cenovej úmernosti,
 • plochy, členitosti zástavby a stavu oplotenia objektu,
 • frekvencie pohybu nákladných a osobných automobilov,
 • uvažovaného nasadenia zabezpečovacej techniky (priemyselná televízia,
  monitorovacie systémy, rádiostanice),
 • skúsenosti so zabezpečovaním strážnej činnosti v podobných objektoch
  u našich zákazníkov.

Poznámka: Rozsah požadovaných činností, povinností zamestnancov SBS
na jednotlivých stanovištiach, pochôdzkové trasy a pod. budú upresnené
v Smernici pre výkon ochrany majetku, ktorá bude súčasťou obchodnej
zmluvy a bude spracovaná na základe Vašich požiadaviek na rozsah výkonu
ochrany.

TOPlist
©2014 Powered by CBS-BOS s.r.o