_ krimi správy__
hlavný banner spolocnosti CBS - BOS s.r.o.
Vitajte na stránke spoločnosti CBS - BOS s.r.o.
vyberte si z menu
kto sme?
co ponúkame?
volné pracovné miesta
tvorba ceny
kontaktujte nás

 

Súkromná bezpečnostná firma CBS - BOS s.r.o. bola založená v roku 1997 a poskytuje bezpečnostné služby na základe licencie č. PS 000583 vydanej Krajským riaditeľstvom PZ SR v Banskej Bystrici, prevádzkovanie technickej služby na základe licencie PT 000730.

Naša firma si kladie za prvoradý cieľ spokojnosť zákazníka, plynulý a nerušený chod jeho práce pri vytvorení všetkých bezpečnostných opatrení. Svojou činnosťou nechce riskovať svoje dobré meno u zákazníkov.

Zakladatelia spoločnosti čerpajú z bohatých skúseností tohto oboru, nakoľko sami v minulosti pracovali v bezpečnostných firmách, či už ako ozbrojení členovia stráže, členovia výjazdovej jednotky alebo psovodi. Na základe získaných vedomostí sme vypracovali smernice pre výkon ochrany osôb a majetku na rôznych úrovniach.

Medzi prvoradé požiadavky pri výbere zamestnancov kladieme: bezúhonnosť, fyzickú zdatnosť, inteligenciu a schopnosť pracovať v tomto obore. Na zvyšovanie služby schopnosti a výkonov jednotlivých zamestnancov pôsobia aj pravidelné kontroly, ktoré vykonáva nezávisle od seba vedenie firmy, výjazdová skupina a velitelia objektov, resp. sekčný vedúci (inšpektori).
Každý zamestnanec je poistený za prípadné škody spôsobené pri výkone služby.

Zamestnanci, ktorí sú zaradení do výkonu služby, musia byť držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti. Tento preukaz získajú po absolvovaní školenia a vykonaní skúšok odbornej spôsobilosti. Školenie je zamerané na získanie teoretických znalostí z oblasti práva, zdravotníckej prípravy, požiarnych predpisov, kriminalistiky a zákona o súkromných bezpečnostných firmách.

TOPlist
©2014 Powered by CBS-BOS s.r.o